Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 Suzukimenetelmä alle kouluikäisten lasten opetuksessa

 

Suzuki-menetelmän taustaa

Suzuki-metelmä on saanut nimensä luojansa, Shinichi Suzukin mukaan. Shinichi Suzuki syntyi Japanissa 1898 ja eli lapsuutensa viulutehtailija -perheessä. Häntä kiehtoi kaunis jousisoitinten ääni mestarien soittamana, ja hänestä tulikin etävä viulisti. Hän opiskeli mm Berliinissä kuuluisan Karl Kliglerin oppilaana. Berliiniopintojen jälkeen hän palasi Japaniin ja alkoi tutkimaan oppimiskykyä ja pienten lasten oppimisprosesseja. Koska hän itse toimi viulupedagokina ja hän sai ensimmäiset hyvin nuoret oppilaansa, hän alkoi kehittää ns. lahjakkuus-kasvatusmenetelmää viulun soiton opettamiseksi pienille lapsille.
Lahjakkuuskasvatus-menetelmän lähtöajatus on siinä että myös musiikkia voi oppia soittamaan samalla tavalla kuin oppii puhumaan omaa äidinkieltään. Suzukia kovasti kiehtoi ajatus kuinka helposti pienet lapset oppivat vaikeitakin kieliä ja murteita puhumaan täydellisesti. Samoin tulisi soiton oppimisen tapahduttava! Hän tutki miten kielenoppiminen tapahtuu ja ymmärsi, kuinka tärkeä merkitys on ympäristöllä on oppimisessa. Lasten pitää KUULLA PALJON äidinkieltään ja luonnollisesti paljon käyttää sitä, TOISTAA TOISTAA JA TOISTAA. Oppiminen tehostuu, mitä positiivisemmassa, vuorovaikutusrikkaassa, rakastavammassa ympäristössä saa kehittyä.
Lahjakkuuskasvatus- sana tulees siitä että jokainen ihminen on lahjakkuus itsessään. Jokaisella ihmisellä jolla on kyky olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, on itsessään kyky oppia ja omaksua. Jokainen on siis lahjakas, jokainen on kyvykäs kehittymään ja oppimaan. Lahjakkuuskasvatus on semmoisen kasvuympäristön luomista lapselle, jossa hänen luonnolliset valmiudet ja taidot ja kyvyt pääsevät kasvamaan ja kehittymään. Jokaisessa lapsessa on taipumus kehittymiseen, Suzuki käyttä välillä sanaa "elämänvoima", kuvaamaan tätä edistymisen yleisinhimillistä olemusta,
Suzuki tuo usein esiin "Rakkaudella kasvatettu" -kirjassaan, sen kuinka kasvatuksen tavoitteena pitää olla hyvä ja herkkä ihminen, joka osaa nauttia kyvyistään ja oppimisesta. S. Suzukin mukaan ihmiselämän perustarkoitus on pohjimiltaan "ihmisen kykä tavoitella elämässään rakkautta, totuutta, hyveitä ja kauneutta" (S. Suzuki, 6). Musiikin oppiminen on yksi hyvä keino näiden tavoittelemisessa. Musiikin oppimisen kautta lapsi oppii, myös pitkäjänteisen työskentelyn taidon, oppii nauttimaan ponnisteluista ja niiden hedelmistä. Lahjakkuuskasvatus-menetelmässä, opettaja ja lapsen vanhemmat ja soittokaverit (ryhmä) luovat sitä oppimisympäristöä ja muokkavat sitä edistymistä edesauttavaksi. Ympäristön pitää pitää huolta että lapsi saa tarpeeksi virikkeitä; musiikkia pitää kuunnella PALJON, ja sitä pitää soitta paljon. Opettaja ja vanhemmat pitävät huolta että opittavat asiat pilkotaan ja annostellaan sopivan pieninä paloina, että ne on lapselle helppo omaksua, niin että lapsi saa oppimisesta paljon onnistumisen kokemuksia ja paljon positiivista palautetta, mikä ruokkii edistymistä. Opettaja, vanhemmat ja muut oppilaat luovat yleisen kannustavan ilmapiirin, joka rohkaisee yrittämään ja joka iloitsee suuresti pienestäkin editysmisestä. Pieniä taimia kasvatetaan kärsivällisyydellä, kypsytellään hedelmiä hitaasti, jotta sato olisi oikein runsas ja makea.

 Miten Suzuki-menetelmä eroaa "perinteisestä" viuluopetuksesta

Koska Suzuki opetus on räätälöity nimen omaan pienien, alle kouluikäisten lasten opettamiseen, on vanhemmilla suurempi merkitys soiton oppimisprosessissa kuin perinteisessä "musiikkiopistotyyppisessä"-koulutuksessa, jossa soittotunnit (usein) aloitetaan vasta kouluiän kynnyksellä. 3-4 v lapset eivät ole itseohjaamis- ja säätelytaidoiltaan niin kehittyneet että pystyisivät itsenäisesti suorittamaan viululäksyjen harjoittelemista. Näin ollen Suzukiopetuksen aloitan vanhempien koulutuksella. On tärkeää että vanhemmat ovat sisäistäneet Suzukimetodin filosofian ennen kuin varsinainen soiton opetus alkaa. Suzuki-menetelmässä vanhemmalle opetetaan viulunsoiton alkeet, jotta vanhempi pystyy ohjaamaan lapsensa kotiharjoittelua. Suzukimenetelmässä säännöllien, päivittäinen, ohjattu harjoittelu on avain tehokkaaseen oppimiseeen.Opettaja on harjoittelutuokioissa läsnä vain oppitunneilla ja kaikkina muina päivinä vanhempi toimii opettajana. Opetan vanhemmalle alkeet, joko lapsen viululla tai kokoviululla.

Suzuki-menetelmässä toinen vanhemmista on AINA läsnä tunnilla ja tekee muistiinpanoja, jotta voi ohjata lastaan kotiharjoittelussa.

Suzuki-menetelmään kuuluu yhteistunnit, muiden lasten kanssa. Näitä yritän mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään Suzukipainotteista opetusta toivoville perheille.