Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Opetusmetodit

Arvot opetustyössäni ovat

  • Rakkaus musiikkiin
  • Oppimisen ilo
  • Lämmin kohtaaminen
  • Yksilöllisyys
    Haluan kohdata kunkin oppilaani erityislaatuisena yksilönä ja mukaudun opetustyössäni juuri hänen tarpeisiinsa. Jokainen oppilas on yksilö ja jokainen opetettava ryhmä erilainen, joten lähestymistavat jokaisen yksilön tai ryhmän kanssa ovat erilaiset. Siksipä minulla ei ole mitään tiettyä musiikkipedagogista lähestymistapaa, jota orjallisesti yksinomaan noudattaisin, vaan joustavasti yhdistelen kunkin oppilaan ja ryhmän kohdalla elementtejä niin Suzuki-, Colourstring- kuin Kodaly-, Orff-pedagogiikan, kuin monen muunkin opetusmetodin aineksista.  Alle kouluikäisille lapsille suosittelen Suzuki-painotteista opetusta. Tutustu lisää Suzukipedagokiikasta tästä.

 

Pienten lasten kanssa toimiessani, olen kehitellyt opetustyötä varten joukon erilaisia musiikin oppimista tukevia seurapelejä. Sain TAIKElta apurahan vuonna 2021, jotta voin tarjota iloisia pelejä myös myös muiden opettajien työkaluiksi. Peleihin voi käydä tutustumasta seuraavasta linkistä MUSAPELIT.FI

 

Minulle on tärkeää innovatiivinen ja kokeileva ote opetustyössä, jossa koko ajan pyrin kehittämään itseäni ja rohkeasti kokeilemaan uusia keinoja ohjata oppilaita tehokkaampaan ja iloa tuottavampaan oppimisprosessiin. Ilo on musiikin oppimisen A ja O, mikä onkin jokaisen oppituntini lähtökohta. Viuluopettajan roolissa tärkein missioni on johdattaa oppilaat löytämään tavoitteellisen oppimisen tuottama ilo harrastukselleen ja johdattaa heidät semmoisiin työtapoihin omassa harjoittelussa, jotka mahdollistavat tehokkaan ja iloa ja tyydytystä tuottavan oppimistavan ja harjoittelurutiinit. Pienten lasten kanssa otan vanhemmat mukaan oppitunneille ja "läksyiksi" kehittelen musiikillisiä valmiuksia sekä soittotaitoa kehittäviä pelejä ja leikkejä. Pienten lasten oppiminen kun tapahtuu tehokkaimmin leikin kautta. Olen kehittänyt lasten kanssa musiikkileikkimistä varten joukon erilaisia lauta- ja kortti ja noppapelejä harjoittelun tueksi.

 

Johtava opetusfilosofia opetustyössäni on Simultaneous Learning opetusfilosofia, joka korostaa kokonaisvaltaista tapaa oppia musiikkia. Ko filosofian mukaisessa oppimisessa kehitetään oppilaan musiikillisia valmiuksia ja soittoa hyvin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti, niin että mikään oppimisen osa-alue ei jää heikommaksi kuin muut. Eli oppitunneillani keskitytään, niin korvakuuloltasoittamiseen, improvisointiin kuin nuotinlukuun tasapuolisesti ja niin että säveltäpailua ja teoriaa ym musiikin hahmoaineita nivotaan yhteen soittamisen kanssa. Musiikin hahmottamissen kehittymistä tuetaan hyvin monipuolisesti tunneillani.

 

Ohjaamassani oppimisprosessissa tärkeällä sijalla on tarjota oppilaalle paljon itseoivaltamisen kokemuksia. SL- filosofian mukaisessa opettamisessa pyritään aktiivisesti eroon virheisiin reagoivasta opettamistavasta eli re-aktiivisesta opettamisesta ja pyritään kohti n.s pre-aktiivisen opetustapaa, eli tapaa jossa eri keinoin, mm. pilkkomalla uusi opittava asia ensin pieniksi elemeteiksi ,joita harjoitetaan irrallaan, ennen kuin kokeillaan niitä uuteen kappaleeseen.